Pwy Sydd Wedi Cael?

Medi 2019 – Rownd 3

12 - Llwyddiannus
£6,750 - Talu allan
£1,500 - Taliad uchaf

Catrin Jones

Catrin Haf Jones (Codi Pwysau) - £1,500

Catrin Williams

Catrin Williams (hwylfyrddio) - £750

Arwen Fflur

Arwen Fflur (hwylio) - £750

Credyd i Neil Shawcross am y llun yma

Lowri Howie

Lowri Howie (sgio) - £750

Lowri Howie

Kieran Forrest (dringo) £750

 

Tomos Land - £500 – triathlon
Ffion Mair Roberts - £500 – rhedeg
Tasmyn Green - £250 – hwylio
Tyler Green - £250 – hwylio
Keira Luke - £250 – hwylio
Freddie Maclaverty - £250 – hwylio
Bethany Doga - £250 – hwylio


Ebrill 2019 – Rownd 2

31 – Cais
17 – Camp
14 – Llwyddiannus
£8,000– talu allan
£1,250 – taliad uchaf

Catrin Williams

Catrin Williams (hwylfyrddio) - £1,250

Medi Harris

Medi Harris (nofio) - £1,000

Osian Dwyfor Jones

Osian Dwyfor Jones (taflu gordd)  - £1,000

£750 yr un
Arwen Fflur – hwylio
Ewan Luke – hwylio
Ania Denham – peldroed
Kieran Forrest – dringo

£250 yr un
Osian Davenport - pysgota
Gregory Hopkins – beicio
Holly Jones – judo
Cameron Shaw – triathlon
Sophie Rawling – peldroed
Frances Smith – tenis cadair olwyn
Ioan Dafydd Hughes – nofio


Hydref 2018 – Rownd 1

36 - Cais
7 – Camp
10 – Llwyddiannus
£6,250 – talu allan
£1,250 – taliad uchaf (3)

Samia Jones - rhedeg o Gaernarfon - £1,250
www.runbritainrankings.com/runners/profile.aspx?athleteid=614189

Catrin Jones – codi pwysau o Fangor - £1,250
https://en.wikipedia.org/wiki/Catrin_Jones

Maisie Potter – eirafyrddio o Fangor - £1,250
http://www.maisiepotter.com/

Samia Jones

Samia Jones

Catrin Jones

Catrin Jones

Maisie Potter

Maisie Potter

Oliver Barbaresi (rhedeg – Bangor) - £500
Owain Rhys Humpheys (saethu colomenod clai – Caernarfon) - £500
Martyna Ruskowska (nofio – Llanfairfechan) - £500
Alice Bennett (hoci – Tywyn) - £250
Miles Margetson (hoci – Bangor) - £250
Michael Wood (hoci – Tywyn) - £250
Rhodri Slaven (caiacio – Caernarfon) - £250

Robin