Croeso i wefan Ymddiriedolaeth Cofio Robin Llyr Evans

Sefydlwyd y gronfa yma yn 2018 i gofio Robin Llyr Evans fu farw yn Wuhan China yn 20 oed.

Cynorthwyo unigolion o dan 25 oed I gyrraedd Rhagoriaeth mewn Chwaraeon - Gwynedd a Conwy

Toggle Menu

Robin Llyr Evans

Byw Bywyd i’r Eithaf

Grantiau

I Bwy? - Mae’r gronfa yn agored i unigolion o dan 25 oed sydd wedi byw ers dros 3 mlynedd yng Nghwynedd a / neu Conwy.
Mae’n rhaid i’r unigolyn fod wedi cyrraedd lefel eithriadol o uchel yn ei faes chwaraeon ac yn anelu yn uwch.
Bydd yn rhaid i hyfforddwr / canolwr fod yn barod i gefnogi eich cais.
Ar gyfer beth? - Gall yr arian gael ei roi fel cyfraniad at gostau teithio i ymarferion, hyfforddiant pellach, unrhyw beth sydd yn cyfrannu yn benodol at wella perfformiad yr unigolyn.
Faint? - Bydd yr arian sydd ar gael yn amrywio o £200 i £2,000 i’r unigolion llwyddiannus yn ddibynol ar nifer y ceisiadau ac ansawdd / anghenion y ceisiadau.
Pryd ? - Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd y dydd olaf o Fedi yn flynyddol.
Sut i Ymgeisio? - Mae ffurflen i’w llenwi ar lein yma

Ffurflen Gais

Ffurflen Gais 2022 (PDF)

Ffurflen Gais 2022 (Word)

Dychweler y ffurflen gais hon at: post@cofiorobin.co.uk

Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried yn flynyddol.

Newyddion

Cymorth I Ser Byd Chwaraeon - Ceisiadau i Law Cyn Medi 30
Ydech chi yn rhagori mewn chwaraeon neu’n nabod rhywun sy’n anelu yn uchel mewn unrhyw gamp? Os felly efallai y gall “Cofio Robin” fod o gymorth i chi / nhw.....mwy


Diwrnod Golff - Medi 24, 2022
Ar y 24ain o Fedi bydd Ymddiriedolaeth Cofio Robin yn trefnu diwrnod golf yng Nghlwb Golff Abersoch i chwyddo coffrau’r gronfa, ac i gofio am Robin a fu farw 7 mlynedd yn ol yn dilyn damwain....mwy


GEMAU’R GYMANWLAD AR Y GORWEL I ‘COFIO ROBIN’
Cyfarfu Elusen ‘Cofio Robin’ yn ddiweddar i drafod y ceisiadau ddaeth i law....mwy

 

slide

CYSYLLTU

Os oes gennych lun neu atgof yr hoffech ei rannu byddai'r teulu yn ei werthfawrogi yn fawr - post@cofiorobin.co.uk

Twitter    Instagram    Facebook